Varmeregnskaber


       Noter til Varmeregnskabet 2019 -2020:

       Som det fremgår af varmeregnskabet, er der et par store differencer i forhold til varmeregnskabet

       2018/19, nemlig i opkrævning af gasforbrug SEAS-NVE og reparationer og vedligehold vedr. varmecentralen.

 

      Da der som bekendt skal udarbejdes endnu et varmeregnskab for 2020 (pr. 31. december 20) fastholdes

      de nuværende mdl. betalinger for resten af 2020, og såfremt der ikke i løbet af efteråret viser sig store

      stigninger i de nævnte omkostninger, vil det formentlig være hensigtsmæssigt at foretage en regulering

      af indbetalingerne pr. 01.01.2021.