NB Den ekstraordinære Generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021 er aflyst


Da der muligvis kan være et problem i formuleringen af det konkrete forslag til ændring af vedtægterne i forhold til deklarationen aflyses den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni. Bestyrelsen vil vende tilbage med et forslag til vedtægtsændring jf beslutningen på den ordinære generalforsamling den 26. maj senere.Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021                                                             - - - - - - - - - - - - - -


Ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 24. juni 2021


NB Grundet fejl i forbindelse med indkaldelsen er denne flyttet til den 29/6 jf. ovenstående


 

                                                             - - - - - - - - - - - - - -Generalforsamling onsdag den 26. maj kl. 19 i BIF      Generalforsamlingen vil blive afholdt indendørs, hvis forsamlingsforbudet tillader dette, ellers afholdes den udendørs under halvtaget ved BIF.                                                             - - - - - - - - - - - - - -


NB Det planlægges at afholde Generalforsamlingen onsdag den 26. maj kl. 19 i forventning om, at forsamlingsforbudet som planlagt hæves tilstrækkeligt, og at der ikke vil være andre forhold i form af regler eller henstillinger fra myndighederne. Indkaldelse og dokumenter følger.